Calendari Electoral de les eleccions sindicals de 2019

Divendres

9 de novembre

REGISTRE dels PREAVISOS

Es concreta el dia d’inici del procés electoral

 

 

CENS PREVI PER DETERMINAR ELS MEMBRES DE LES MESES

Dijous

13 de desembre de 2018

CONSTITUCIÓ MESES ELECTORALS

Inici del procés electoral

Determinació del calendari electoral

Dimarts

Dijous

15 de gener de 2019

al

24 de gener de 2019

PUBLICACIÓ DEL CENS PROVISIONAL I EXPOSICIÓ EN ELS CENTRES DE TREBALL

Inici del període de reclamacions del cens provisional

Dijous

24 de gener 2019

DARRER DIA D'EXPOSICIÓ DEL CENS PROVISIONAL

Divendres

25 de gener 2019

DARRER DIA TERMINI DE RECLAMACIONS CONTRA EL CENS PROVISIONAL

Dilluns

28 de gener 2019

RESOLUCIÓ RECLAMACIONS AL CENS PROVISIONAL

PUBLICACIÓ CENS DEFINITIU

FIXAR EL NOMBRE DE DELEGATS/DES A ESCOLLIR

Dimarts

29 de gener 2019

INICI DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

Divendres

8 de febrer 2019

DARRER DIA DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

Dilluns Dimarts

11 i 12 de febrer 2019

PROCLAMACIÓ DE LES CANDIDATURES

Dimecres

13 de febrer 2019

RECLAMACIÓ CONTRA LA PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE LES CANDIDATURES

Dijous

14 de febrer 2019

RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS DE LA CANDIDATURA

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE LES CANDIDATURES

Divendres

15 de febrer 2019

INICI DE LA CAMPANYA ELECTORAL

Diumenge

10 de març 2019

DARRER DIA DE LA CAMPANYA ELECTORAL

Dilluns

11 de març 2019

JORNADA DE REFLEXIÓ

Dimarts

12 de març 2019

de 10:30 a 18:30 hores

JORNADA ELECTORAL DE VOTACIÓ

Divendres

15 de març 2019

DARRER DIA ACTA ESCRUTINI GLOBAL I ADJUDICACIÓ DE RESULTATS.

Dimecres

20 de març 2019

DARRER DIA PEL LLIURAMENT DE L’ACTA ESCRUTINI GLOBAL I ALTRA DOCUMENTACIÓ AL DEPARTAMENT D’EMPRESA i OCUPACIÓ